Rapoo- It solutions & Corporate template

לעבודה בקיבוץ:
קורות חיים יש להעביר למייל: business.office@mmm.org.il
הם יועברו לענפי המשק השונים. רק פניות מתאימות ייענו.
בהצלחה.

מגורים/השכרת דירות/מתנדבים:
מפאת מחסור בדיור אין בקיבוצנו השכרת דירות, הרחבה וקליטת משפחות/בודדים מבחוץ.
כמו-כן אנו לא מקבלים מתנדבים מאותה סיבה.


בנושאים אחרים (שלא קשורים בעבודה או מגורים...) ניתן לשלוח מייל לכתובת: Editormaaganm@gmail.com

הפניה תשלח למזכירות
maaganm abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות